Tømrer – kurs for praksiskandidater

Har du lang praksis som tømrer/snekker, men mangler fagbrev, kan KKTs kurs være interessant for deg. Kurset er rettet mot praksiskandidater som ønsker å avlegge svenneprøven i tømrerfaget som praksiskandidat. Første skritt i riktig retning er da å avlegge eksamen TMF3102 (skriftlig, 5 timers eksamen).

For arbeidsgivere er det relevant å være oppmerksom på at praksiskandidater i opplæring kan inngå i kravet i Oslomodellen om at 50 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene skal utføres av fagarbeidere.

Ta kontakt på epost med Hilde Salicath hvis du ønsker mer informasjon, eller fyll ut Søknad om teorikurs i tømrerfag vinter og vår og send inn! Det er løpende inntak.

Kursstart for deg som deltar vinter/vår vil være torsdag 07. januar 2021 kl 13:00—Søknadskjema teorikurs i tømrerfag19:00. Det vil være 14 kursdager før eksamen. Siste kursdag er 27.05.21. Samlinger praksiskandidater tømrer 2020-2021

Undervisning foregår torsdager fram til eksamen.

Sted: Kuben yrkesarena, Kabelgaten 10, Økern, Oslo

Pris: For deg som starter i januar vil prisen være Kr 13.775,- inkl. lærebok, tegnebrett, kaffe og servering ca. kl 15.00.

Oppmelding til privatisteksamen kommer i tillegg; ca kr 1190,- per person

Du regnes som kvalifisert deltaker hvis du:

  • Har minimum 4 års arbeidserfaring i tømrerfaget
  • Kan følge undervisning som foregår på norsk

Deltakerne må kunne norsk flytende.

Les mer om praksiskandidatordningen her..