Helsefagarbeider

Kuben kurs- og teknologisenter tilbyr to ulike opplæringsløp for deg som vil bli helsefagarbeider

  • Helsefagarbeider – 1 år, deltid 1 dag per uke.
    For ansatte i Helseetaten i Oslo kommune.
  • Helsefagarbeider – 2 år, deltid 2-3 dager per uke.
    Voksne med rett til videregående opplæring søker til Oslo Voksenopplæring.

Ta kontakt på epost til Evan Ostinelli hvis du ønsker å søke et av disse opplæringsløpene, eller hvis du bare ønsker mer informasjon.