Byggdrifter – 120 timers kurs for praksiskandidater

Byggdrifter ble eget fagbrev i 2014 og i september 2016 startet Kuben yrkesarena med opplæring rettet mot praksiskandidater i faget. Har du lang praksis som vaktmester, og ønsker deg et fagbrev i byggdrifterfaget, er dette kurset noe for deg. Kurset retter seg mot ansatte med minst 4-5 års praksis som vaktmester/byggdrifter som ønsker å avlegge fagprøve i faget. Kurset er initiert av Utdanningsetaten i Oslo, men også andre kan søke.

Kursene går over 4 uker, spredd utover skoleåret slik: 1. uke i oktober, uke 2 i januar, uke 3 i mars og uke 4 i mai. Altså 120 timer spredt over 4 opplæringsuker i løpet av ett skoleår.

BYGGDRIFTER (Tentativ, opplæring)

Neste kurs:
Kursstart: oktober 2020,
Antall timer per uke: 30

Ta kontakt på epost til Evan Ostinelli hvis du ønsker å søke denne opplæringen, eller hvis du bare ønsker mer informasjon.