Ventilasjonsmodulen ferdigstilles

I den delen av Kuben yrkesarena som omtales som teknologisenteret, er GK i ferd med å IMG_2486overlevere det vi kaller ventilasjonsmodulen. Denne delen inneholder to moderne og effektive aggregater fra Covent og Swegon, og et kanalnett over to etasjer. Anlegget kan brukes som behovsstyrt-, VAV- eller CAV-ventilasjonssystem. Det skal med dette ligge godt til rette for å demonstrere ulike anleggstyper, foruten effektiv kanalutforming, virkningsgrader i varmegjenvinning og SFP-faktor.

IMG_2488Den delen av av anlegget som er bygd rundt aggregatet fra Covent, innholder ventiler og styring fra Lindinvent, et system levert av GK. Dette er et behovsstyrt system, som har dynamiske ventiler som justerer seg etter luftmengder og temperaturer. Systemet har også et eget webgrensesnitt, og det er fullt integrert med aggregatet.

Det andre aggregatet, et Swegon Gold, leverer luft til et mer tradisjonelt kanalnett med tilluftventiler og VAV-spjeld levert av Lindab. IMG_2490I tillegg til VAV-spjeld er det montert iris-spjeld, slik at anlegget skal kunne brukes både som et VAV- og et CAV-system. Denne delen av anlegget vil være godt egnet til å øve f.eks. innregulering av ventilasjonsanlegg.

GK Norge har hatt prosjektledelsen av siste fase av ventilasjonsmodulen. De har brukt egne ressurser for kanalmontasje og automatikk, og har veiledet elektriker som er kommet inn via avtale med Kuben yrkesarena. Daniel Bergsagel har vært prosjektleder for GK.

Parallelt med dette har vi også jobbet med en bergvarmemodul. Disse to er sydd sammen på en slik måte at vi snakker om en bergvarme- og ventilasjonsmodul. To varmepumper, av merkene NIBE og Alpha Innotec, lager isvann som brukes i kjølebatterier. En el-kjel fra LK Systems dekker varmebehovet, i tilfelle varmen fra bergvarmepumpene ikke strekker til. NIBE varmepumpen er av modell F1155. Detter er en inverterstyrt bergvarmepumpe, som justerer effekt etter behov.

Totalt setter det nå en veldig installasjon som er opparbeidet med tanke på at den skal brukes til kurs og opplæring. IMG_2487Det vil gjenstå noe før den vil være helt ferdig, men blir den noen gang ferdig…? Teknikk og metoder endrer seg så fort, slik at en varig fasit neppe er noe mål. Men teknologisenteret kan fortsette å utvikle seg i overensstemmelse med de faglige utfordringene som stadig møter de tekniske entreprenørene ute i byggeprosjekter og rehabiliteringsprosjekter.