Om KKT

Høsten 2013 ble Kuben kurs- og teknologisenter (KKT) etablert på Økern i Oslo. KKT er en del av Kuben yrkesarena – som er en samlokalisering av Kuben videregående skole, Fagskolen Oslo Akershus og Lærlingsenteret for byggfag. Kuben yrkesarena er Osloskolens storsatsing på yrkesfag, og samler om lag 2000 daglige brukere, både elever, studenter, lærlinger og arbeids- og næringsliv. Kuben ønsker å være et samlingspunkt for yrkesfagene i Oslo, og en spydspiss innen både skoleutvikling og samarbeid med næringslivet.

Kuben kurs- og teknologisenter (KKT) tilbyr møterom, auditorier og verksteder til utleie, samt kurs og opplæring for yrkesutøvere på fagarbeidernivå eller høyere. Kubens store variasjon innen møterom og auditorier, gir KKT en unik mulighet til å være arrangør og administrator av store og små konferanser og seminarer der bransjene – private og offentlige – kan møtes til erfaringsutveksling og nye synergier.

GLASSG~2

Kuben yrkesarena er Osloskolens storsatsning på yrkesfag, og samler om lag 2000 daglige brukere; både elever, studenter, lærlinger og næringsliv. Kuben yrkesarena har som mål å være et samlingspunkt for yrkesfagene i Oslo, og en spydspiss innen både skoleutvikling og samarbeid med næringslivet. Med KKTs gode kursfasiliteter vil Kuben yrkesarena være en attraktiv arena for etter- og videreutdanning i tett samarbeid med bransjene.

Kuben kurs- og teknologisenter (KKT) er etablert som selvstendig enhet på Kuben yrkesarena ved siden av en videregående skole, en fagskole og et lærlingsenter.

  • Kuben kurs- og teknologisenter skal dekke kompetansebehov i offentlig og privat sektor som bygger på praktisk øvelse i kombinasjon med teoretisk kunnskap.
  • Kuben kurs- og teknologisenter skal utvikles til å bli en arena for  kompetanseheving og et senter for teknologi.
  • Kuben kurs- og teknologisenter skal utvikles til å bli et ettertraktet kurs- og konferansesenter med auditorier og møterom i en rekke størrelser.

12013-07_Kuben_m_terom_x