Motiverte kursdeltakere!

I løpet av de neste 15 årene vil Norge ha behov for over 90 000 nye fagarbeidere – en del av disse tømrere. I fremtiden vil vi fortsatt trenge de fleste av våre tradisjonelle yrkesfag, selv om de kanskje vil endre seg noe på grunn av digitalisering og teknologisk utvikling.

I mai i år startet 12 deltakere på et 120-timer kurs i tømrerfag her på Kuben yrkesarena. Alle har lang arbeidserfaring bak seg, og målet er å ta fagbrev etter å ha avlagt teorieksamen den 30. november i år. Det kan være ganske krevende å gå på skole i tillegg til å ha full jobb, og deltakerne på kurset her på Kuben får fri fra sin ordinære jobb fra ca kl 12.00 hver torsdag. Da er de på skolebenken fram til kl 19.00 om kvelden.

Vi har snakket med to av deltakerne, Trond Hansrud og Michael Bartosiewicz, og spurt om hvordan de opplever å sitte rolig så lenge, etter å først ha vært på jobb siden klokken 7 eller 8 om morgenen. Begge kursdeltakerne sier at det ikke er noe problem, at de blir lite trøtt, og at de opplever undervisningen som meningsfull. De synes det er bedre med en lang kveld, enn to korte.

Vi spør videre om hva som må til for at de skal klare å holde på konsentrasjonen? Og der er de også enige om at alt som er eksamensforberedende er bra. Det er motiverende å lære seg tegning og fagstoff som er relevant for eksamen. Det de lærer på kurset er viktigst for eksamen, og ikke så avgjørende for den jobben de gjør til daglig. Etter eksamen i november, blir det svenneprøver til våren. Da kan vi glede oss over enda 12 faglærte tømrere i Norge, som et bidrag til å sikre den kompetansen vi trenger i framtida.

 

Onsdag 5. desember i år starter Kuben yrkesarena opp med et nytt 140-timers kurs i tømrerteori for praksiskandidater. Disse skal ha eksamen i juni 2019.
Det er bare å melde seg på!
Nytt kurs i tømrerteori, start 5.12.18