Varme arbeider

Kurstittel Varme arbeider – sertifiseringskurs
Tidspunkt og varighet Ingen kursdager planlagt 2021

Vi kan ellers tilby kurset for bedrifter både på dagtid eller kveldstid.
Ta kontakt med oss på e-post

Kursbeskrivelse Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde-, og/eller slipeutstyr, samt taktekking med åpen flamme og bruk av varmlufts-verktøy, skal inneha et sertifikat som dokumenterer gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Kurset retter seg mot personer uten tilrettelagt arbeidsplass.

Sertifikat for utførelse av varme arbeider:
– Aktuelle lover, forskrifter, regler
– Sertifiseringsordningen
– Brann- og slukketeori
– Bruk av gass
– Forebygging og verneutstyr
– Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid
– Varmearbeider som brannårsak
– Førstehjelp ved brannskader
– Valg av slukkemidler
– Brannslukking med obligatorisk slukkeøvelse
– Teoretisk eksamen fra Norsk brannvernforening

Arrangør(er) Kursene arrangeres av KKT i samarbeid med Kuben videregående skole.
Kursholder Utdannet instruktør ved Norsk Brannvernforening og lærer i byggfag ved Kuben videregående skole.
Forkunnskaper/ inntakskrav/målgruppe Ingen krav til forkunnskaper.
Antall deltakere Maksimum 15, minimum 10 personer.
Sted Kuben Yrkesarena,
Kabelgata 10-12, Økern i Oslo.
Pris Gruppepris kr. 20 000,-
Per person kr. 2000,-
I tillegg kommer:
Bøker ca kr. 200,- pr. pers.
Sertifikater ca kr. 200,- pr. pers.
Prisen inkluderer lunsj.
Sluttkompetanse Sertifikat utstedt fra
Norsk Brannvernforening

Legg igjen en kommentar