Konflikthåndtering

Ta kontakt med Ingunn M Eide om du er interessert i dette kurset.

Kurset er myntet på tillitsvalgte, ledere, verneombud og HR-medarbeidere eller ansatte som både ledelsen og ansatte mener er godt egnet til å innta en upartisk rolle i konflikter. Kuben kurs- og teknologisenter inviterer nå til et helt nytt kurs i konflikthåndtering på arbeidsplassen som holdes høsten/vinteren 2018-2019.

Hvorfor oppstår konflikter på arbeidsplassen, og hvordan unngå at de eskalerer?

På kurset får du verktøy til å håndtere konflikter både på arbeidsplassen og i andre sammenhenger. Du lærer hva det innebærer å ha en meglende tilnærming til konflikter, og du får øvd deg på å lede en konfliktmegling.

På kurset går vi også gjennom konflikt- og meglingsteori. Deltakerne vil bli mer bevisst på hva som skjer under en konflikt, samt hvordan man selv håndterer og reagerer på konflikter i ulike situasjoner.

En konstruktiv konfliktkultur

Etter kurset vil du kunne bidra til å skape en konstruktiv konfliktkultur på egen arbeidsplass, i tillegg til at du har fått flere redskap til å håndtere også egne konflikter konstruktivt.

Det vil også bli undervist i forhandlingsteori, og hvordan man kan finne gode og kreative løsninger som tjener begge parter i en konflikt.

I den første kursøkten vil det bli fokusert på opplæring i konfliktforståelse og – håndtering, samt refleksjoner rundt sentrale meglingsbegreper som frivillighet, fortrolighet, upartiskhet, makt og tillit. I den siste økten vil vi se på erfaringene dere har gjort mellom øktene, og hva slags betydning dette kan ha for håndtering, konflikter og arbeidsmiljø videre. Vi vil også se litt nærmere på gruppekonflikter.

Kurset er praktisk rettet, og vi tar utgangspunkt i deltakernes egne erfaringer. I løpet av den første kursøkten vil dere bli delt opp i grupper på 3–4 personer, og vi oppfordrer dere til å holde kontakt fram til neste økt. Underveis vil dere få refleksjonsoppgaver, som dere står fritt til å besvare skriftlig og sende inn, og evt. få tilbakemelding på.

 

Praktisk informasjon:

 • Vil du vite mer om kurset?
 • Tidspunkt og varighet: (3+2 dager)
  • Økt 1: 3 dager etter hverandre
  • Økt 2: 2 dager noen måneder senere
 • Påmeldingsfrist:
 • Sted: De fleste dagene tilbringer vi i Kuben kurs- og teknologisenters lokaler ved Kuben Yrkesarena på Økern i Oslo. En eller to av dagene vil muligens foregå i forsamlingshuset i Rodeløkka kolonihage.
 • Antall deltakere: 20–25 pers. Disse kan deles inn i grupper på 2-4 deltakere som holder kontakten mellom de to samlingene og deler erfaringer. NB: Kurset starter ikke opp med mindre det er minst 15 påmeldte.
 • Pensum: ”Konfliktmægling – en refleksiv modell” av Vibeke Vindeløv. Denne vil dere få utdelt ved kursstart.
 • Kursleder: Ann Wiberg Fredriksen.
 • Deltageravgift: kr. 9500,- (inkludert lærebok + varm lunsj).
 • Alle vil få utdelt kursbevis når kurset er avsluttet.

 

Om kursleder og øvrige bidragsytere:

 

Kursleder: Ann Wiberg Fredriksen

Ann har master i Konfliktmegling fra Universitetet i København. Til daglig er hun journalist i NTB, der hun jobber med utenriksstoff, blant annet krig og konflikt, internasjonale relasjoner og politikk. I NTB har hun vært hovedverneombud i en periode preget av store omstillinger, noe som var bakgrunnen for at hun begynte på masterutdanningen i konfliktmegling. Ann er også utdannet samfunnsviter med fagene sosialantropologi, sosiologi og litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo, i tillegg til å ha tatt journalistutdanningen ved Norsk journalisthøgskole. Hun har bred arbeidserfaring fra en rekke redaksjoner som Aftenposten, LO Aktuelt og Foreldre&Barn, og har også vært lærer for dropout-elever, servitør, og drosjesjåfør. Interessefeltet når det gjelder konflikter, spenner seg fra de store internasjonale konfliktene – til det som skjer mellom to mennesker som ikke lenger kommer overens.

 

Andre bidragsytere:

Kurset er utarbeidet sammen med flere andre mastere i konfliktmegling, som også kommer til å bidra underveis i kurset:

 

Christine Sørensen: Utdannet i Statskunnskap ved Københavns Universitet og Uppsala Universitet, og har master i Konfliktmegling fra Københavns Universitet. Hun har mange års erfaring med forhandling, ledelse, konfliktmegling, og konfliktrådgivning. Hun underviser i konfliktforståelse og forhandling på arbeidsplasser og i foreninger. Hun har særlig fokus på hvor mye relasjoner betyr for at man sammen kan oppnå et gjensidig tilfredsstillende og levedyktigt resultat.

 

Jette Nedergaard: Utdannet master i Konfliktmegling fra Københavns Universitet, jurist fra Århus Universitet, og coach. Jette har i de senere år hovedsaklig arbeidet med organisasjonsutvikling, samarbeid og fasilitering av prosesser. Før dette, har hun mange års erfaring med rådgivning og sparring i forbindelse med politiske beslutningsprosesser i det danske Folketing. Hun arbeider også som frivillig konfliktmegler, underviser i konflikthåndtering, og er svært opptatt av viktigheten av dialog som løsning på de konfliktene som alltid vil være der.

 

Susanne Mortensen: Utdannet master i konfliktmegling fra Københavns Universitet. Susanne har de siste år arbeidet med miljø, hovedsaklig som prosjektleder for større natur- og miljøprosjekter med mange aktører. Dette har gitt henne en økt interesse for samarbeid, helhetstenkning og kommunikasjon. Det gjelder både kommunikasjon internt på arbeidsplasser og eksternt med kunder. Hun er opptatt av at folk i høyere grad opplever prosessrettferdighet i kontakt med offentlige myndigheter. Gjennom undervisning og tillitsverv arbeider hun også for åpen og konstruktivt konfliktkultur på arbeidsplassen.