Byggdrifter, 3-dagers eksamenskurs BDR3102

Kurstittel Byggdrifter, 3-dagers eksamenskurs BDR3102
Bakgrunn for oppstart av byggdrifterkurs


Innhold      

Byggdrifter ble eget fagbrev i 2014 og i september 2016 startet Kuben yrkesarena med opplæring i faget.
Våren 2018 kjørte Kuben sitt første eksamensforberedende kurs for de som skal avlegge teorieksamen BDR3102.
Våren 2019 planlegger vi et likelydende 3-dagers kurs.
Tidspunkt    Kurs over 3 dager. Datoer ikke bestemt enda. Ta kontakt om dine lærlinger har behov for et slikt kurs.
Praksis Litt praksis, mest teori.
Arrangør(er) Kurset er initiert av Statsbygg og arrangeres av Kuben kurs- og teknologisenter
Kursholder Bjørn Kvakland
Målgruppe Kurset retter seg mot lærlinger eller praksiskandidater som skal avlegge BDR3102-eksamen (teoretisk del av fagprøven)
Antall deltakere Maksimum 20 deltakere. Minimum 10 deltakere.
Sted  Kuben yrkesarena, Kabelgata 10-12, Økern i Oslo
Pris pr deltaker Kr 2000,- (inkl bøker, lunsj, oppmelding til privatisteksamen) per deltaker hvis minimum 15 deltakere. Hvis færre enn 15 deltakere blir kursprisen på kr 30 000,- fordelt på det antallet deltakere som tar kurset.
Sluttkompetanse Privatisteksamen vg3 byggdrifter BDR3102