Kanelsnurr og kunst i Hovinbyen

Standen til KORO under konferansen på Kuben yrkesarena 25.-26.4.19Kaffe fra mobil kaffebar og lekre bakverk og frukt i sykkelkasser

Siste torsdag og fredag i april ble det arrangert en konferanse i regi av KORO (Kunst i offentlige rom), Oslo kommune og aktører i Hovinbyen på Kuben yrkesarena. Temaet var kunst i offentlige rom og byutvikling. I Kubens foaje ble det servert kaffe fra mobil kaffebar, og i OXER eiendom sine sykler var kassene fylt med lekre bakverk og frukt.

På KORO sine sider kan vi lese om innholdet i konferansen som gikk over to dager:

Hvordan kan samfunnet fornye seg ved å slippe til den uregjerlige kraften som kunsten representerer i by og stedsutviklingen? Hvordan unngå offentlig kunst som kunne vært «hvor-som-helst», men faktisk springer ut av krefter og ideer med røtter i stedet? Kan kunst være et middel til å bygge lokalsamfunnene nedenfra, men samtidig signalisere identitet og egenart mot omverden?

I løpet av konferansen kunne man få med seg flere foredrag, både fra norske og utenlandske foredragsholdere. Det var også panelsamtaler og mulighet for fordypning i forskjellige emner.