Høy aktivitet hos låsesmedlærlingene!

Lærling i aktivitet

Lærlinger i aktivitet

Denne uken har 19 lærlinger i låsesmedfaget øvd på å montere dørlåser i ulike type dører.

Teknologisenteret på Kuben har i løpet de siste ukene fått en ny vegg som låsesmedlærlingene bruker til å øve seg på å montere dørlåser. Denne veggen har tredører. I tillegg er det satt opp øvingsstasjoner der deltakerne øver seg på å montere låser på stål- og aluminiumsdører. Denne opplæringen foregår over 3 dager og med 3 ulike øvingsstasjoner slik at alle lærlingen får finpusset på monterings- og festeteknikkene sine innen hver type dør.

Lærlingene kommer fra hele landet og de fleste av de er inne til opplæring på Kuben 4 ganger (à 2 uker) i løpet av to år.  Noen av lærlingene er dermed helt ny i faget, mens andre kanskje er på slutten av læretida. På dette kurset er det en lærling som kun har vært i lære i 2 uker, mens en annen kun har noen uker igjen før han skal opp til fagprøven. Kurset fungerer bra selv om deltakerne er på litt ulike nivå, mener lærerne, for flere av lærlingene har ikke vært borti denne delen av faget selv om de har vært i lære en stund. I tillegg er alle lærlingene svært flinke til å lære bort og lære av hverandre!

Les mer om låsesmedopplæringen her og her og ikke minst her 🙂

Lærerne René Ringnes (til venstre) og Daniel Sørlie Treider

Lærerne René Ringnes (til venstre) og Daniel Sørlie Treider