Hørt om Solenergidagen?

Norsk Solenergiforening (NSF) arrangerer Solenergidagen 2015, den 8. mai på Ingeniørenes Hus i Oslo. Et spennende fokus for møtet er skillet mellom solfangere og solceller. NSF er en samarbeidspartner for KKT.

Solenergi har ikke hatt en stor plass i bevisstheten til de som bestiller og prosjekterer nybygg og renoveringer – dette til tross for at det er en gratis og ren energikilde. Det kan nok skyldes at strømprisen har vært lav i forhold til land hvor solenergi har fått mer fart på seg, men mange har nok også vært av den oppfatning at strømmen i stikkontakten kommer fra ren norsk vannkraft. Sant nok, i seg selv, men i et større perspektiv er solenergi en viktig brikke i utfordringen med å kutte klimautslipp globalt og i Europa. Selv om solen skinner lite i den delen av året hvor vi har størst behov for oppvarming, så er det perioder på høsten og våren hvor boliger kunne fått god hjelp av solens varme til å opprettholde komfortable innetemperaturer. Behovet for varmtvann er der hele året.

img_scripps_co2_record

Kurve som viser hvordan CO2-innhold i atmosfæren øker år for år.

Solfangere, både plane og vakuumrør, kan være effektive i å få varme til oppvarming og varmtvann. Men det skjer en utvikling når det gjelder solceller også. Solceller blir både billigere og mer effektive, og med støtte fra Enova og Oslo kommune, og installatører som kan faget, så kan vi kanskje snart se en økning i antallet solcelleanlegg? Vannkraft, vindkraft og solenergi, sammen med mer energieffektive bygg, vil være med å begrense farlige utslipp av klimagasser.

Du kan lese mer om Solenergidagen 2015 og finne lenke for påmelding her.