Gode innspill på dagens Frokostseminar

Temaet på dagens frokostseminar var
Framtidens samarbeidsformer skole-arbeidsliv.

Forsker Anna Hagen Tønder var invitert til å holde et innlegg om dette i lys av boken Fafo nylig har publisert med tittelen “Yrkesfagene under press”. Hun ga oss et solid bakgrunnsbilde av utviklingen av yrkesfagene fram til i dag, og hvordan den norske 2+2-modellen og trepartssamarbeidet egentlig er ganske unikt i europeisk sammenheng. Reform 94 førte til en kraftig revitalisering av lærlingeordningen og antallet læreplasser har økt siden da (med unntak av en liten nedgang under finanskrisa).

Frokostseminar 17

I panelet satt også Frank Ivar Andersen fra Byggmesterforbundet, Kristian Ilner fra NHO og Trine Skarvang fra Kuben videregående skole. Salen utfordret paneldeltakerne på spørsmål som Hva er det største hinderet for at næringslivet kan bidra mer inn i skolene? og Hva kan vi gjøre for å få satt av tid til å samarbeide mer?

 

Frokostseminar 7

Svarene var mange, men det virket som om alle hadde en felles oppfatning av at det vi mangler mest er tid og ressurser til å organisere samarbeidet. Uansett er alle optimistiske på sine bransjers vegne og samarbeid har vi allerede, og det vil vi fortsette med, samt få det enda mer inn i system. Frank Ivar Andersen avsluttet med å si at vi ikke er kreative nok, hverken skolen eller bedriftene. Vi kan bli bedre! Det er snakk om organisasjonsform. Dette tar vi som en oppfordring!