Faste leietakere i fire år på Kuben

I høst leies teknologisenteret ut til Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) for femte år på rad. Leieforholdet har røtter tilbake til tiden før Kuben yrkesarena ble bygget, og kursene ble avholdt på Sogn videregående skole.

 

Forutsigbarhet og gode lokaler

“Vi har brukt teknologisenteret siden tre uker før den offisielle åpningen av skolen i 2013.

Einar Gulbrandsen, Kurs- og informasjonsansvarlig i NOVAP. (Foto: Norsk Varmepumpeforening.)

Siden den gang har ting fungert bedre og bedre. Samarbeidet med teknologisenteret er forutsigbart, og tilbakemeldingene på lokalene er veldig gode,” sier Einar Gulbrandsen, Kurs- og informasjonsansvarlig i NOVAP.

NOVAP benytter seg av samme type trilleveggsystem som Kuben kurs- og teknologisenter. Disse består av moduler på hjul med påmonterte varmepumper. Einar sier: “Vi har gode erfaringer med de modulene vi bruker på våre kurs, dette er systemer vi i stor grad har bygget opp selv og som er tett knyttet mot våre kurs.”

 

Fra Færøyene til Økern

EU-forordning (EC) No 842/2006 om fluorholdige klimagasser (f-gass) ble implementert i 2006, med blant annet krav til forsvarlig håndtering av gass, og lekkasjetesting og –kontroll av alle større kulde-, varmepumpe- og luftkondisjoneringsanlegg. Dette krever sertifisering av de som utfører slike oppgaver.

(Foto: Norsk Varmepumpeforening.)

 

“Det er et stort kompetansebehov i bransjen. Siden f-gassforordningen ble innført (…) har vi hatt mye pågang på dette, men også vårt kurs for luft-til-luft-varmepumper er veldig populært. Deltakere kommer helt fra Færøyene for å være med på dette kurset. Nå som forbudet mot fossil fyringsolje er vedtatt vil det være et enormt behov for kompetanse innen varmepumper for vannbåren varme,” forklarer Einar Gulbrandsen. “De fleste kursdeltakerne våre her på teknologisenteret har yrkesfaglig bakgrunn, men vi ser også deltakere fra andre yrkesgrupper. En del leverandører i bransjen sender service- og salgspersonell til våre kurs for å avlaste eget personell på kursing og for å løfte kompetansen raskt.”

 

Kurs og kaffe

Kuben kurs- og teknologisenter (KKT) syns det er hyggelig med den jevnlige aktiviteten i teknologisenteret: Lukten av nytraktet kaffe og frisk frukt, den lavmælte summingen blant ivrige kursdeltakere, og lyden av spredte varmepumpeanlegg på hjul. KKT ser frem til videre samarbeid med kursholderne i NOVAP og det viktige arbeidet de gjør.

God stemning over en kopp kaffe. (Foto: Norsk Varmepumpeforening.)

 

Einar avslutter: “Jeg ønsker å sende en stor takk til alle ansatte på Kuben yrkesarena. Resepsjonen, drift, kantina, og ikke minst de som jobber med KKT til daglig. Uten deres hjelp ville det ikke vært mulig å holde kurs på et så høyt nivå som vi gjør.”

 

 

 

 

Om Norsk Varmepumpeforening (NOVAP):

  • Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for økt anvendelse av varmepumper i det norske energisystemet. NOVAP har 50 medlemmer og 420 NOVAP godkjente forhandlere.
  • I Teknologisenteret har NOVAP flere praktiske kurs, i tillegg til dette arrangeres seminarer og andre arrangementer jevnlig.
    • Varmepumper for vannbåren varme: Kurset gir deltakerne en helhetsforståelse av hvordan varmepumper fungerer sammen med et varmesystem, og hvordan ulike driftsforhold påvirker effektiviteten. Midt i blinken for de som jobber med utskifting av fossil oljefyr.
    • Luft-til-luft-varmepumpekurs: Kurset gir deltakerne grunnleggende kunnskaper om funksjon og virkemåte for moderne luft-til-luft-varmepumper. Det er et merkenøytralt og praktisk rettet kurs over tre dager med teori, installasjon, feilsøking, og service på varmepumper.
    • F-gass kurs: Kurset gir en dypere forståelse av kuldeteknikk ved hjelp av praktiske og teoretiske øvelser. F-gass forordningen stiller krav til de som gjør det kuldetekniske arbeidet på varmepumper og kjøleanlegg. Til nå har NOVAP sertifisert over 1000 personer gjennom sine kurs – som avsluttes med en offentlig eksamen.

 

Andre kilder:

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Veileder/EU-forordningen-om-fluorholdige-klimagasser/