Fagprøvedugnad setter lærlinger i sving på Teknologisenteret

I januar og februar foregår det en omfattende fagprøvedugnad på Teknologisenteret i regi av bransjeforeningen for kuldebedrifter, VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi. Kuldemontørene har gått sammen med prøvenemdene i Oslo og Akershus, for å få bukt med en lang kø av lærlinger som venter på å få avlagt fagprøven.

Stig Rath, Bransjesjef Kulde, VKE, ønsker at flere lærlinger skal ta fagbrev som Kulde- og varmepumpe-montør .

 

Ventelister for å avlegge fagbrev

«Siden utdanning er den viktigste enkeltsaken for våre medlemmer, bruker vi mye ressurser på å rekruttere og utdanne fagfolk til kuldebransjen. Fagbrev er viktig for å få et seriøst omdømme, samt at det utløser rettigheter hos DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) når det gjelder å få jobbe med elektro, høye trykk, og farlig stoff,» forteller bransjesjef Stig Rath. «VKE jobber derfor for at flest mulig skal ha fagbrev, og fagprøvedugnaden er til for å få tak i de som har somlet med å ta fagbrev.»

 

Hva gjør en kuldemontør?

Med fagbrev som Kulde- og varmepumpemontør, kan du få arbeid i bedrifter som driver med kuldemontering og vedlikehold av kuldetekniske installasjoner. Arbeidsoppgaver består av alt fra montering, oppstart og innregulering, til ettersyn og vedlikehold av kjøle-, fryse- og varmepumpeanlegg med tilhørende røropplegg, elektriske og automatiserte styringssystemer. En kuldemontør har befatning med bl.a. disse områdene:

  • Næringsmiddelindustrien – kjøl og frys i matvareproduksjon, oppbevaring og lagring.
  • Kommersielle kjøle- og frysedisker og klimaanlegg i butikker og kjøpesentre.
  • Maritime kjøle- og fryseanlegg, herunder cruiseskip med klimaanlegg.
  • Kjøle- og fryserom for institusjonshelsetjenesten, hotellnæringen og catering.
  • Mobile kjøleanlegg (for bil, tog, skip og fly).
  • Kjøleanlegg for store datasentre.

    En av kandidatene er i gang med fagprøven på Teknologisenteret.

 

Hva ser man etter hos en kulde- og varmepumpemontør? «Du må kunne arbeide planmessig og selvstendig i samarbeid med andre. Du bør være nøyaktig, ha godt håndlag og interesse for teknologi,» opplyser Stig.

 

Kuldemontørene varmer opp teknolologisenteret

VKE benytter egne trilleveggmoduler (anlegg/installasjoner på hjul) til fagprøvene. Modulene er plassert rundt i den ene delen av Teknologisenteret, og her har kandidatene ni dager til rådighet for å fullføre prøvene. Vinterlyset siver inn fra de store vinduene i verkstedet, og stemningen blant lærlingene er munter, men konsentrert. Kabler og kobber ligger spredt rundt stasjonene, og det kommer en lav during fra anleggene.

 

Vi spør Stig Rath om han er fornøyd med lokalene? «Teknologisenteret fungerer utmerket. Det er lyse og tidsmessige lokaler, sentral beliggenhet, lett med parkering, godt tilrettelagt med tilsyn, og kantine noen skritt unna,» svarer han. Da ligger mye til rette for at en gjeng ferske kuldemontører kan spasere fornøyd ut av Kuben Yrkesarena om en drøy uke.

Muntre kuldemontører på Teknologisenteret.

 

Vil du vite mer?

Gå inn på VKE’s hjemmeside eller les om hvorfor du bør bli kuldemontør.

 

 

 

 

 

 

 

Skrevet av: Silje V. Kleivdal, 16.januar, 2017.