Et solcelleanlegg for opplæringsvirksomhet

Faglærte elektrikere og andre yrkesgrupper, faglige ledere, prosjektledere og selgere i installatørbedrifter kan nå glede seg over å ha et komplett solcelleanlegg å øve seg på hvis de melder seg på kurs i regi av Kuben kurs- og teknologisenter. Kurset skal gi grunnleggende kunnskaper og kompetanse for salg og montering av solcelleanlegg.

Mer informasjon om kursene og påmeldingsskjema

Etableringen av anlegget er støttet av Oslo kommunes Klima- og energifond og hovedkravet for å få støtte til opplæringsanlegget var at vi sørget for å skaffe et aktivt anlegg som produserer strøm. Dette er nå en realitet.

Bjørn og Markus fra Solcellespesialisten

Bjørn og Markus fra Solcellespesialisten.

Høsten 2014 ble Kuben kurs- og teknologisenter (KKT) kontaktet av Norsk solenergiforening som lurte på om vi kunne være interesserte i å etablere en øvingsmodul for montering av solcellepaneler, noe vi opplevde som både spennende og relevant. Vi søkte Oslo kommune ved Klima- og energiprogrammet om økonomisk støtte til øvingsanlegget, og fikk det.

Robert Østreng

Robert Østreng fra El-effekt as i gang med fullføring av solcellemodulen på Kuben.

Nå er utstyret klart til å tas i bruk.

Siste monteringsrunde ble gjennomført forrige uke i regi av Solcellespesialisten i Østfold og anlegget består nå av: 12 solcellepaneler av tre forskjellige slag plassert utendørs og som produserer strøm lokalt, 8 løse solcellepaneler til bruk i monteringsøvinger, og en kontrollboks til å lese av hvor mye strøm som produseres.

Jørgen Staff

Jørgen Staff fra El-effekt as trekker kabel.

 

Tre kurs er allerede gjennomført, selv om ikke øvingsanlegget var helt ferdig. Kommende kurs, som arrangeres torsdag 17.11.2016, er det første kurset der hele anlegget er ferdig og kan brukes fullt ut.

Påmeldingsskjema kurs

Kursrekke

Kursholder er Carl Christian Strømberg, grunnleggeren av Solcellespesialisten.

05.11.2015    Første kurs Solcellekurs for elektrikere gjennomføres.

18.02.2016    Andre kurs Solcellekurs for elektrikere gjennomføres.

19.05.2016    Tredje kurs gjennomføres med tittel: Solceller – Praktisk kurs i installasjon og montering.

 

17.11.2106    Fjerde kurs gjennomføres med tittel: Solceller – Praktisk kurs i installasjon og montering – for elektrikere gjennomføres.

Mer informasjon om kursene og påmeldingsskjema

16.02.2017    Femte kurs i montering av solcellepaneler skal etter planen avholdes 16. februar 2017.

Bjørn og Markus fra Solcellespesialisten

Bjørn og Markus fra Solcellespesialisten i gang med fullføring av solcellemodulen på Kuben.