Bergvarmemodulen i teknologisenteret tar form

Den 16.04 ble det avholdt et møte mellom KKT, NOVAP og leverandørene Høiax og ABK, som leverer Alpha Innotec og Nibe varmepumper og utstyr til bergvarmemodulen. På agendaen stod prosjektering for rørmontasje og automatikk, samt videre framdrift.

KKT samarbeider med varmepumpebransjen om å lage en modul for bergvarme i Teknologisenteret (på Kuben yrkesarena). Anlegget skal kunne brukes til opplæringsformål, og det er derfor viktig å kunne demonstrere både hvordan ting kan gjøres riktig, og hvilke problemer som kan oppstå under drift av varmepumpeanlegg. Aktuelle brukergrupper er kursdeltagere, og ulike avdelinger på Kuben. Modulen utformes som en varme- og kjølesentral for ventilasjonsmodulen, som skal ha to ventilasjonsaggregater med varme- og kjølebatteri, og CAV og VAV ventilasjonssystemer. Bergvamepumpene fra Høiax og ABK vil tilkobles en isvannstank, og anlegget vil kunne forsyne ventilasjonanlegget med varme og kjøling.

For NOVAP møtte informasjonssjef Einar Gulbrandsen og konsulent Gjermund Vittersø fra Thermoconsult. For ABK møtte avdelingsleder Morten Solsem. For Høiax møtte fagsjef Arne Vold-Johansen og distriktsansvarlig Oslo Frode Skarbøe. For KKT møtte teknisk koordinator Torbjørn W. Engel.

2015-04-16 Møte for bergvarmemodul I

Frode Skarbøe, Arne Vold-Johansen, Gjermund Vittersø, Morten Solsem og Einar Gulbrandsen

Gruppen førte en engasjert diskusjon over et prinsippskjema utformet av Gjermund Vittersø. Det kom frem mange synspunkter på løsningen, og alle var opptatt av at vi skal lage et anlegg som kan fungere bra i kurssammenheng. Det er skal ligge til rette for å demonstrere ulike driftsvilkår, og for å kunne belyse kjente problemstilling rundt bruk av bergvarmepumper i varmeanlegg. Vannmengder, samdrift og bruk av akkumulatortanker var noen av temaene som ble diskutert.