Byggdrifter

Byggdrifter – 140 timer spredt over 4 opplæringsuker i løpet av ett skoleår.

Har du lang praksis som vaktmester, og ønsker deg et fagbrev i byggdrifterfaget, er dette kurset noe for deg. For praksiskandidater fra Utdanningsetaten og andre.

Ta kontakt på epost til Evan Ostinelli hvis du ønsker å søke denne opplæringen, eller hvis du bare ønsker mer informasjon.