Videregående opplæring for voksne

Kuben kurs- og teknologisenter (KKT) tilbyr opplæring for voksne i samarbeid med Oslo Voksenopplæring Sinsen, Helseetaten i Oslo, Utdanningsetaten i Oslo og Byggmesterforbundet Oslo Akershus.
Opplæringen går over ulike lengde og omfang – se egne faner om dette.

  • Barne- og ungdomsarbeider – 2 år, deltid (voksne med rett til videregående opplæring søker til Oslo VO)
  • Byggdrifter – 140 timer spredt over 1 år, deltid (for praksiskandidater fra Utdanningsetaten og andre)
  • Helsefagarbeider – 1 år, deltid (for praksiskandidater fra Helseetaten)
  • Helsefagarbeider – 2 år, deltid (voksne med rett til videregående opplæring søker til Oslo Voksenopplæring)
  • Tømrer – ca. 140 timer spredt over 1 år, deltid (for praksiskandidater fra byggebransjen)