Våtrommet skrider fram

Med stor glede konstanterer vi at byggingen av våtromsseksjonen er i full gang!

IMG_0421 (2)Dette er et tverrfaglig prosjekt med elever fra flere fag. Elever fra Kuben videregående jobber sammen med voksne elever fra Oslo voksenopplæring Sinsen.

Både tømrer,- maler,- murer og rørfagene er involvert i dette samarbeidesprosjektet.

Når modulen står ferdig skal den settes inn i teknologisentret og brukes i opplæringsøyemed til våtromskurs.

Sentralt står den tverrfaglige kompetansen slik at de ulike faggruppene involvert i våtromsprosjekter får innsikt i hverandres arbeid.

Alt for ofte opplever man under bygging av nye bad eller rehabilitering av eldre våtrom, at de ulike fagarbeiderne ikke vet hva de andre gjør. Dette skaper ofte energilekkasje og merarbeid – i verste fall må ting gjøres på nytt i ny rekkefølge.

Det er Fagrådet for våtrom som har skaffet leverandører, og det er lærerikt for elever og andre involverte i prosjektet at leverandørene bidrar til faglige diskusjoner rundt byggingen av våtromsseksjonen.

Vi gleder oss til å se det ferdig – og i bruk.