Teknologisenteret

Teknologisenteret består av 590 m2 verkstedareal i første etasje på Kuben yrkesarena, inklusive et åpent læringsareal (30 plasser), samt et kursrom (26 plasser) og et grupperom (10 plasser) på en mesanin over dette. Ut over dette har kurssenteret ansvaret for utleie/lån av yrkesarenaens lokaler (auditorier, møterom og gymsaler) og en rekke organisasjoner og bedrifter avholder seminarer, kurs og treninger her. Se UTLEIE i hovedmenyen.

Arbeidet med å ferdigstille teknologisenteret har pågått hele vinteren 2013-2014. Offisiell åpning av teknologisenteret var 1. desember 2014.

Teknologiområder
KKT tilbyr praktisk vinklede kurs og utdanninger knyttet til installasjon, vedlikehold og bruk (i vid forstand) av ny og oppdatert teknologi innen nærmere definerte teknologiområder med tilknytning til de utdannings- og studieprogrammer som tilbys på Kuben videregående skole og Fagskolen Oslo Akershus. Dette gjelder hovedsakelig bygg- og anleggsfag, tekniske og industrielle fag, elektrofag og helse- og omsorgsfag.

Teknologiområdene i teknologisenteret kan endres over tid i samråd med bransjenes representanter inn i referansegruppen. Bakgrunn for endring av teknologiområder kan være endring i fagtilbudet ved Kuben videregående skole og/eller Fagskolen Oslo Akershus, eller det kan være endringer i hva som er sentral teknologi innen de ulike fagområdene og bransjenes behov for oppdateringer.

For oppstart av senteret høsten 2013, ble det valgt tre teknologiområder:

 • Klima, Energi og Miljø
 • Lavenergibygg
 • Velferdsteknologi

 

DSC00836

KKT har lokaler med god kapasitet og egnethet for praksisbasert undervisning og med muligheter for parallelle aktiviteter i forskjellige soner, og med funksjonelle og tidsmessige tekniske installasjoner. Følgende soner er ferdigstilt:

 • Teoriareal; 30 plasser skrivebord med strømuttak, interaktiv tavle (Smartboard)
 • Betonglab Betongpresse, varmkar for herding av prøveklosser m.m.
 • Bioenergimodul; 4 Oljekjeler 50-250 kW, 1 Pelletskjel, Solvvarmesentral, Multi-kombinasjonstank 750 L
 • Parkering for trillevegger
 • Lavenergi bygg-modul (plassert utendørs)
 • Varmepumpemodul; 2 luft-vann varmepumper 9-12 kW fastmontert på vogn, med energimålere for tappevann og varmebærer,
  2 fastmonterte væske-vann varmepumper 6-10 kW, Isvannstanker som simulerer energibrønner, og som leverer kjøling til ventilasjonsmodul
 • Ventilasjonsmodul; Felles inntak- og avkastkanal, 2 aggregater med roterende gjenvinner og frekvensstyrte vifter, mesanin med ca 28 m2 gulvflate
  med himling, inndel i to forskjellige «rom», to separate kanalnett: CAV og VAV med ca 7 tilluft/avtrekk per anlegg
 • Åpent areal / velferdsteknologi
 • Lagerrom, (2 stk á 24 m2) (brukes av hhv. KKT og Fagskolen Oslo Akershus)
 • Utstyr for tetthetsprøving av bygg
 • Utstyr for vannmengdemålinger
 • Termokamera
 • Annet måleteknisk utstyr
 • 2 ekohus-modeller for forsøk med solenergi, vindenergi mm
 • Sveisebåser med uttak og utstyr for autgensveising, strømuttak for elektrisk sveiseapparat.

Legg igjen en kommentar