Teknologisenteret presenterer et grensesnitt mellom fagene

IMG_5022

Kuben kurs- og teknologisenter (KKT) er etablert som selvstendig enhet ved Kuben yrkesarena – Oslo kommunes storsatsing på yrkesfag. Teknologisenteret er utstyrt med ulike tekniske installasjoner myntet på yrkesfagopplæring. Det unike med KKT er at installasjonene i teknologisenteret bygges opp i nært samarbeid med bransjene. Kuben har derfor sin styrke i å være et møtested og arena for fagfolk og bransjer på tvers av ulike nivåer. KKT skal dekke kompetansebehov i offentlig og privat sektor som bygger på praktisk øvelse i kombinasjon med teoretisk kunnskap.

Mandag 1.desember ble teknologisenteret ved Kuben yrkesarena offisielt åpnet.

Teknisk koordinator for teknologisenteret og lærer ved Fagskolen Oslo Akershus, Torbjørn Wikestad Engel, tror teknologisenteret kan bli verdifullt for byggebransjen. Han peker på at senteret er unikt i det at fagfolk på tvers av sine disipliner kan samhandle og få innsikt i ulike sider av tekniske anlegg.

-Det overordnede perspektivet i mange byggeprosjekter er ofte mangelfullt. Vi mener at teknologisenteret kan presentere et grensesnitt mellom fagene. Engel peker på at det fortløpende utvikles ny teknologi som krever ny kompetanse. – Senteret har som målsetting å være i kontinuerlig takt med dagens og morgendagens byggetekniske forskrifter. Kompetanseheving hos fagfolk og bransjene er vårt viktigste oppdrag, avslutter Engel.