Stadig flere tar fagbrev i byggdrifterfag

Høsten 2016 ble det for første gang avlagt fagprøver i byggdrifterfag i teknologisenteret på Kuben yrkesarena. Gjennom skoleåret 2016/17 har hele ti personer tatt fagbrev, og trykket øker for å avlegge flere fagprøver utover høsten.

Kuben har også hatt regi for eksamensforberedende kurs, for å sikre kvalitet i opplæring. Les mer om du er kvalifisert og hva som trengs for å bli byggdrifter!

 

Driftsleder Egil Trydal

Flere på venteliste

“Vi har ti privatister som står på venteliste, per dags dato. Jeg tror det blir travelt fra august, siden mange tar teorieksamen før sommerferien,” sier Egil Trydal, som er driftsleder ved Kuben yrkesarena og sitter i prøvenemnda i Oslo.

I januar i år meldte fagbladet Byggdrifteren at det i flere fylker står kandidater i kø for å ta fagprøven, etter at byggdrifter ble ett eget fag med egen læreplan i 2014. På landsbasis er det rundt 200 som har bestått fagprøven.

 

Nye byggdriftermoduler

“Fagprøver avlegges i teknologisenteret hver måned, og det har vi tenkt å fortsette med,” sier Trydal. “Teknologisenteret har fungert over all forventning. Det har blitt bygget opp på en proff måte sammen med Kuben kurs- og teknologisenter og Fagskolen i Oslo og Akershus. Senteret har elementene som skal til for å få dekket fagprøvene.”

Kuben kurs- og teknologisenter har fått flere nye veggmoduler på hjul, for å imøtekomme etterspørselen for fagbrev innen byggdrifterfag. Dette inkluderer “dørmiljø” (med det mest relevante av teknikk), brannvarslingsanlegg/brannsentral, og noen VVS-systemer. I tillegg har det blitt gjort utbedringer av flere gamle moduler.

Hva skal til for å drifte et bygg? På kurs får du se bak kulissene.

 

Er du kvalifisert?

For å stille som kandidat til fagprøve, må du ha fullført Vg1 Bygg- og anleggsteknikk, ha tre år i læretid, og avlagt teorieksamen. Du kan også melde deg opp som praksiskandidat hvis du har mer enn fem års yrkeserfaring, i tillegg til teorieksamen.

 

Se læreplanen.

 

Eksamensforberedende kurs

Kuben yrkesarena har også hatt regi for eksamensforberedende kurs i byggdrifterfag, som har gått over tre ukesamlinger i høst, vinter og vår 2016/17. Kurset er for byggdriftere (praksiskandidater) og lærlinger som i nær framtid skal opp til den teoretiske og praktiske fagprøven. I tillegg til teknologisenteret på Kuben, har de også tatt i bruk bassenget på gamle Sogn vgs og avfallsanlegget til Norsk Gjenvinning. Undervisningen har blitt utført av Kubens faglærere, vaktmestere, samt noen eksterne forelesere.

 

Viktig å sikre kvalitet i byggdrift

Egil Trydal forteller om kurset: “Målet er å forberede kandidatene til eksamen, ved å gi dem den faglige tyngden som skal til for å gjennomføre fagprøven på en grei måte.”

Siden fagbrevet er relativt nytt, er det viktig å sikre kvalitet i opplæring, gjennomgå praktiske oppgaver som ikke kan foretas i bedrift, og bistå opplæringskontor og bedrifter med sikring av faget. Kursinnholdet er hentet ut fra læringsmålene i byggdrifterfaget.

Gikk du glipp av denne? Byggdrifterfaget – et helt nytt fag!

 

Les mer om vaktmester/byggdrifter her.