Om KKT

Høsten 2013 ble Kuben kurs- og teknologisenter (KKT) etablert på Økern i Oslo. KKT er en del av Kuben yrkesarena – som er en samlokalisering av Kuben videregående skole, Fagskolen Oslo Akershus og Lærlingsenteret for byggfag.

GLASSG~2

Kuben yrkesarena er Osloskolens storsatsning på yrkesfag, og samler om lag 2000 daglige brukere; både elever, studenter, lærlinger og næringsliv. Kuben yrkesarena har som mål å være et samlingspunkt for yrkesfagene i Oslo, og en spydspiss innen både skoleutvikling og samarbeid med næringslivet. Med KKTs gode kursfasiliteter vil Kuben yrkesarena være en attraktiv arena for etter- og videreutdanning i tett samarbeid med bransjene.

Kuben kurs- og teknologisenter (KKT) er etablert som selvstendig enhet på Kuben yrkesarena ved siden av en videregående skole, en fagskole og et lærlingsenter.

  • Kuben kurs- og teknologisenter skal dekke kompetansebehov i offentlig og privat sektor som bygger på praktisk øvelse i kombinasjon med teoretisk kunnskap.
  • Kuben kurs- og teknologisenter skal utvikles til å bli en arena for  kompetanseheving og et senter for teknologi.
  • Kuben kurs- og teknologisenter skal utvikles til å bli et ettertraktet kurs- og konferansesenter med auditorier og møterom i en rekke størrelser.

12013-07_Kuben_m_terom_x