Varme arbeider

Kurstittel Varme arbeider – sertifiseringskurs
Tidspunkt og varighet Dagtid eller kveldstid 7,5 timer.

Kl. 08.00 – 15.30 / 14.00 – 21.30.

Kursbeskrivelse Ønsker du å melde deg på eller bestille kurs for din bedrift? Ta kontakt med oss på e-post

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde-, og/eller slipeutstyr, samt taktekking med åpen flamme og bruk av varmlufts-verktøy, skal inneha et sertifikat som dokumenterer gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Kurset retter seg mot personer uten tilrettelagt arbeidsplass.

Sertifikat for utførelse av varme arbeider:
– Aktuelle lover, forskrifter, regler
– Sertifiseringsordningen
– Brann- og slukketeori
– Bruk av gass
– Forebygging og verneutstyr
– Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid
– Varmearbeider som brannårsak
– Førstehjelp ved brannskader
– Valg av slukkemidler
– Brannslukking med obligatorisk slukkeøvelse
– Teoretisk eksamen fra Norsk brannvernforening

Arrangør(er) Kursene arrangeres av KKT i samarbeid med Kuben videregående skole.
Kursholder Utdannet instruktør ved Norsk Brannvernforening og lærer i byggfag ved Kuben videregående skole.
Forkunnskaper/ inntakskrav/målgruppe Ingen krav til forkunnskaper.
Antall deltakere Maksimum 15, minimum 10 personer.
Sted Kuben Yrkesarena,
Kabelgata 10-12, Økern i Oslo.
Pris Gruppepris kr. 20 000,-
Per person kr. 1600,-
I tillegg kommer:
Bøker ca kr. 200,- pr. pers.
Sertifikater ca kr. 200,- pr. pers.
Prisen inkluderer lunsj.
Sluttkompetanse Sertifikat utstedt fra
Norsk Brannvernforening

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *