EKOM – Elektronisk kommunikasjon

Kuben kurs- og teknologisenter tilbyr EKOM-opplæring som er en del av teorikravene til kvalifisert person for ekomnettautorisasjon. Kurset avsluttes med eksamen.

For å søke ekomnettautorisasjon hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom må man i tillegg kunne dokumentere kunnskaper som tilsvarer eksamen fra 2-årig fagskole innen utdanningsprogram elektro med fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag (EKOM). Relevant praksis må også dokumenteres.

 

Siste kurs hadde oppstart 6. mars 2018. Kurset varer til i desember 2018 med eksamen i uke 51. Dette er siste EKOM-kurset KKT arrangerer.

Arbeidsmengde: 300 timer fordelt på undervisning og egenstudier.

Første kursdag: 6.3.2018

Tidspunkt: Tirsdager kl 15:00 – 19:00

Hvordan søker: Ta kontakt per e-post for informasjon og/eller søknadsskjema

Søknadsfrist: Vi tar imot søknader fortløpende

 

Pris for opplæringen: kr. 25 000,-

Ved ledige plasser etter søknadsfrist, tilbys fagskolestudenter ved FOA 50% rabatt.

I avgiften inngår:

  • Undervisning
  • Eksamensoppmelding
  • Eksamen og sensurering
  • Innleveringer
  • Tilgang til læringsplattform
  • Kompetansebevis etter bestått eksamen

 

Minimum antall deltakere: tbd

Eventuelle lærebøker og annet kursmateriell er ikke inkludert i kursavgiften.

Opplæringens omfang tilsvarer 15 fagskolepoeng.

Kurset avsluttes med en eksamen i oktober/november 2018. Endelig dato og tidspunkt for eksamen blir fastsatt i september 2018. All undervisning og eksamen vil foregå ved Kuben kurs- og teknologisenter. Fagskolen Oslo Akershus har ansvaret for faglig innhold og eksamen.

Ekomnettautorisasjon

Det kreves autorisasjon for virksomhet som er ansvarlig for installasjon og vedlikehold av offentlige og private ekomnett bygget med fiberoptisk kabel, koaksial- eller parkabel, radio eller annen teknologi.

Tidligere var autorisasjonsområdet inndelt i flere fagområder: teleinstallatør (TIA), kabel-TV-installatør (KIA) og radioinstallatør (RIA og RIB). Fagområdene er nå slått sammen til ett fagområde, ekomnettautorisasjon (ENA).

Det er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom (tidligere Post- og teletilsynet) som vurderer kvalifisert persons utdanning og praksis. Kvalifisert person må kunne dokumentere kunnskaper som tilsvarer eksamen fra 2-årig fagskole innen utdanningsprogram elektro med fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag (EKOM). Minst ett års relevant praksis må også dokumenteres.

Autorisasjonsforskriften trådte i kraft 01.01.2012.

Kurset kan også være aktuelt for fagpersonell som jobber innen feltet og som ønsker økt kompetanse, som for eksempel rådgivende ingeniører eller personell som jobber med produksjon og prosjektering.

EKOM-kurset vil starte med en kartlegging av dine forkunnskaper og best mulig tilpasse opplæringen deretter.

Legg igjen en kommentar