Byggdrifter for praksiskandidater

Kurstittel Byggdrifter for praksiskandidater
Bakgrunn for oppstart av byggdrifterkurs


Innhold      

Byggdrifter ble eget fagbrev i 2014 og i september 2016 startet Kuben med opplæring rettet mot praksiskandidater i faget. Kursene går over 4 uker, spredd utover skoleåret slik: 1. uke i oktober, uke 2 i januar, uke 3 i mars og uke 4 i mai.

BYGGDRIFTER (Tentativ, opplæring)

Tidspunkt    Første dag: 23.10.2017 kl 8:00
Praksis Kurset kombinerer teori med praktiske øvelser
Arrangør(er) Kurset er initiert av Utdanningsetaten i Oslo og arrangeres av KKT i samarbeid med Kuben videregående skole
Kursholder Ulike lærere, kursholdere
Målgruppe for solcellekurs

 

Inntakskrav

Kurset retter seg mot ansatte med 4-5 års praksis som vaktmester/byggdrifter som ønsker å avlegge fagprøve i faget.

 

4-5 års praksis som vaktmester/byggdrifter

Antall deltakere Maksimum 16 deltakere. Minimum 10 deltakere.
Sted  Kuben yrkesarena, Kabelgata 10-12, Økern i Oslo
Pris pr deltaker Kr 19000,- inkl bøker, lunsj Kr 1084,- oppmelding til privatisteksamen
Sluttkompetanse Eksamen vg3 byggdrifter