Kubenseminaret om Kunstig intelligens

Velkommen til Kubens høstseminar 2018

tirsdag 23. oktober kl.14:30-16:00

 

Kuben yrkesarena inviterer deg til seminar om

Kunstig intelligens
— hva er det og hva vil det kunne bety for skolen?

Kunstig intelligens er et felt i sterk vekst. Både bedrifter og offentlige myndigheter i mange land satser store summer på forskning og produktutvikling. Kunstig intelligens styrer allerede mye av vårt liv, i form av roboter og små datamaskiner. Disse er matet med informasjon om «intelligent atferd» og er konstruert slik at de er i stand til å løse problemer og lære av egne erfaringer. Vi stiller oss nå spørsmålet hvordan dette vil påvirke oss som jobber i skolen og elevene våre.

Kubenseminaret har invitert to ressurser på feltet som vil snakke om hva kunstig intelligens er og hvordan det kan komme til å påvirke ulike yrker i fremtiden. Per Kristian Bjørkeng vil gi en innføring i hva denne teknologien faktisk består i, med praktiske eksempler på hvilke arbeids-oppgaver vi kan forvente oss, og ikke forvente oss, at den kan utføre. Han vil også gi oss eksempler på hvilke viktige etiske problemstillinger som dukker opp, og som gjør at vi må forholde oss kritiske og årvåkne til denne teknologien. Marianne Barland er gitt oppdraget å svare på en rekke utdanningsrelevante spørsmål vi stiller oss om hva skolens rolle i et samfunn preget av kunstig intelligens vil være, hva slags kompetanse våre elever vil trenge i fremtidig yrke og liv, og hva dette vil kreve av lærerprofesjonen.

Meld deg på her eller på Kuben yrkesarenas nettsider 

Program:

Kl. 14:30   Per Kristian Bjørkeng, journalist i Aftenposten, forfatter

Kl. 15:05 Marianne Barland, prosjektleder i Teknologirådet

Kl. 15:35 Spørsmål og innspill fra salen

Ordstyrer: Kjell Ove Hauge, Rektor Kuben videregående skole.