KKT har et unikt teknologisenter

 

???????????????????????????????

-Teknologisenteret har som mål å heve kompetansen i relasjon til hva bransjene har behov for, sier Ingunn Marie Eide. – I praksis betyr dette også hva vi som samfunn har behov for.

Eide er prosjektleder for teknologisenteret og forteller at det er flere unike aspekter ved teknologisenteret: -For det første er det unikt i kommunal regi. Det finnes noen private øvelsessentre, men ingen kommunale/fylkeskommunale sentre for alle som ønsker og trenger en praktisk øvelsesarena for voksne. Det andre er at teknologisenteret har blitt utviklet i tett samarbeid med bransjene, som både har påvirket og styrt oppbyggingen av senteret.

Teknologisenteret har tre fokusområder: Klima, energi og miljø (KEM), Lavenergi og Velferdsteknologi. Eide mener at disse tre teknologiområdene henger sammen i et større perspektiv.

-På bunnlinjen handler dette om hva slags samfunn vi trenger for framtiden. Alle områdene er høyst relevante for en verden under omstilling og endring. Miljøutfordringene gir et presserende behov for nye løsninger – og teknologi spiller her en utrolig viktig rolle.

Prosjektlederen forteller at på området Velferdsteknologi er mye under utvikling, men at senteret ennå ikke har mange moduler innenfor dette området. – Det kommer nok raskt til å endre seg. Vi ser at kommende generasjons eldre ikke har noe i mot at maskiner overtar noe av det manuelle arbeidet i stellet. Da blir de menneskelige ressursene frigjort for å gi bedre omsorg og livskvalitet.

Eide mener at mye teknologi blir lite brukt, og nevner solenergi som et eksempel.

-Vårt mål er at teknologisenteret ved Kuben yrkesarena kan gi verdifull kompetanse i hevingen av dette. Vi håper bransjene vil benytte denne unike sjansen til synergier, og at teknologisenteret vil bli en arena for bransjer på tvers av ulike nivåer.