Hørt om Solenergidagen?

Solenergidagen er Solenergiforeningens årlige arrangement og Norges viktigste møteplass for solenergi. Arrangementet finner sted torsdag 12. mai i Ingeniørenes hus i Oslo, klokken 09.30 – 16.00 (programmet starter kl 10.00). Følg lenken for program og påmelding.

I år deltar blant annet to av Norges største eiendomsaktører, Statsbygg og Asko (NorgesGruppen), på programmet. Disse aktørene har ambisiøse miljøstrategier som har munnet ut i blant annet satsing på solenergi. To av Norges fremste formidlere av klimakunnskap – Jørgen Randers, professor i klimastrategi ved Handelshøyskolen BI, og Bjørn Samset, klimaforsker ved CICERO Senter for klimaforskning, kommer også. Fra disse får vi høre om status for klimaet, fremtidsscenarier og solenergiens rolle i det grønne skiftet. Det vil også bli fokus på Norges første borettslag med solceller, batteriteknologi, de nye energikravene i TEK, hybride solceller/solfangere, og lagring av solvarme.

Solenergi har ikke hatt så stor plass i bevisstheten til de som bestiller og prosjekterer nybygg og renoveringer – dette til tross for at det er en gratis og ren energikilde. Men i et større perspektiv er solenergi en viktig brikke i utfordingen med å kutte klimautslipp globalt og i Europa. Solfangere, både plane og vakuumrør, kan være effektive i å få varme til oppvarming og varmtvann. Det skjer også en rivende utvikling når det gjelder solceller akkurat nå. De blir både billigere og mer effektive, også i Norge. I motsetning til hva mange tror, er det faktisk en stor fordel med det kalde klimaet i Norge, da solcellene er mer effektive når de er kalde.

Hele gjengen i arbeid!

Vårt første Solcellekurs høsten 2015

Med støtte fra Enova og Oslo kommune, samt installatører og andre håndverkere som kan faget, kan vi nok snart se en økning i antallet solcelleanlegg. Kuben kurs- og teknologisenter samarbeider med Solenergiforeningen i forbindelse med vårt Solcellekurs som holdes her på Kuben. Neste kurs holdes torsdag 19. mai 2016. Ønsker din bedrift å øke kompetansen på dette området?