Birgith Stuan er ny prosjektleder for ventilasjonsmodul

KKT har i over et år jobbet med å få på plass en ventilasjonsmodul i teknologisenteret. Ambisjonene har vært høye, og vi har satset på å få til et anlegg med minst to aggregater og anlegg over to etasjer. Nå ser prosjektet ut til å gå inn i en avsluttende fase.

Med en ferdig ventilasjonsmodul kan KKT tilby kurs i innregulering og opplæring i både CAV- og VAV-systemer.

 

Koordineringsmøte Ventilasjonsmodul

I arbeidet med ventilasjonsmodulen har Birgith Stuan kommet inn som ny prosjektleder for GK Norge. Hun og Mats Haug Walby (også fra GK), møtte i teknologisenteret for et koordineringsmøte 18. mars. Med på møtet var også Jan Petter Martinsen fra Lindab. For KKT møtte Torbjørn W. Engel. Over en kopp kaffe diskuterte vi videre arbeid med modulen.

Vi ble enige om å gå videre med tegningene slik de forelå fra Mats Haug Walby, men men noen små endringer. Aggregatene skal settes rygg mot rygg, slik at det blir bedre tilkomst, og kanalene kan føres rett opp til plattformen uten å komme i konflikt med porten til plattformen. Vi ble også enige om å forenkle omfanget noe, slik at det blir montert ett VAV anlegg, og ikke to slik som først tenkt. I tillegg blir det et tradisjonelt CAV anlegg, som skal henges opp under plattformen. Det ble også drøftet en forenkling med hensyn på automatikk, slik at det ikke skulle være nødvendig med en overordnet styring av de to aggregatene.

Lindab står klar til å levere kanaler og ventiler. Først må det monteres en himling i taket over plattformen, og et aggregat nr 2 må på plass. KKT skal ta ansvar for å få montert himling og flytte lysarmeturer, på grunnlag av en himlingsplan. KKT skal også ta ansvar for annet elektrisk opplegg, mens GK skal prosjektere videre og avklare leveransen av det andre aggregatet.

Vi gleder oss til ferdigstillelse!