Låsesmed for lærlinger

Ta kontakt med Evan Ostinelli om du er interessert i dette kurset.

 

Kurstittel Låsesmedopplæring for lærlinger
Tidspunkt og varighet

 

Opplæringen foregår modulvis med samlinger i mars og oktober hvert år.

Samling 2 i 2017: uke 41 og 42: 09.-20.oktober.

Kursbeskrivelse

 

Opplæring i programfag fra Vg3 låsesmedfaget. Opplæringen er rettet mot lærlinger i låsesmedfaget og har 2 samlinger i året, hver på 2 uker. Det er lagt opp til at hver deltaker gjennomfører 4 forskjellige 2 ukers moduler i løpet av to år. Man kan starte når man ønsker. Modulene bygger ikke direkte på hverandre.
Arrangør(er) Kursene arrangeres av Kuben kurs- og teknologisenter (KKT) i samarbeid med Foreningen Norske Låsesmeder.
Kursholder

 

Ulike kursholdere fra Foreningen Norske Låsesmeder og Kuben videregående skole avhengig av modul og programfag.
Forkunnskaper/ inntakskrav/målgruppe Kurset er rettet mot lærlinger i låsesmedfaget. Også praksiskandidater kan ha utbytte av kurset.
Antall deltakere Minimum 6 / maksimum 16 deltakere per samling.
Sted Kuben Yrkesarena, Kabelgata 10-12, Økern i Oslo.
Pris (per person) Kr. 15 000,- per person for èn samling (10 undervisningsdager). Servering inkludert.
Sluttkompetanse

 

Kursbevis utstedes av Kuben kurs- og teknologisenter (KKT).

Lærlingene må avlegge fagprøve i faget etter at alle 4 modulene (8 uker) er gjennomført/når bedriften mener de er klar for det.